katalog testow

Regulamin Pracowni Testów Psychologicznych

 1. Testy psychologiczne udostępniane są wyłącznie wykładowcom oraz studentom psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Psychologowie oraz studenci innych uczelni mogą korzystać z zasobów Pracowni jedynie na miejscu w Czytelni po okazaniu dyplomu psychologa lub indeksu.
 2. Wybrane techniki wykorzystywane w ramach kursów obligatoryjnych w semestrze, w którym odbywają się zajęcia, wypożyczane są na::
  • jeden tydzień dla studentów stacjonarnych.
  • dwa tygodnie dla studentów zaocznych.
 3. Arkusze do technik wymaganych na zajęciach Studenci otrzymują u prowadzącego w trakcie zajęć.
 4. Pozostałe materiały dostępne są wyłącznie na miejscu w Pracowni Testów. Wyjątek stanowią studenci IV i V roku, którzy mogą wypożyczyć podręczniki i materiały pomocnicze niezbędne do przygotowania pracy magisterskiej po wcześniejszym dostarczeniu do Biblioteki formularza podpisanego przez promotora pracy. Klucze udostępniane są wyłącznie na miejscu z Czytelni.
 5. Arkusze testowe wykorzystywane w ramach pracy dyplomowej Studenci są zobowiązani zakupić na własny koszt w Księgarni Pracowni Testów Psychologicznych mieszczącej się w Warszawie przy ul. Belwederskiej 6a. Do zakupu niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia od prowadzącego zajęcia o celu wykorzystania arkuszy. Formularz jest dostępny pod adresem https://www.practest.com.pl/dla-studentow-i-doktorantow
 6. Wszystkie klucze do testów udostępniane są wyłącznie na miejscu w Pracowni Testów Psychologicznych AEH
 7. W związku z ustawą o prawach autorskich oraz ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych, zabronione jest kopiowanie podręczników, arkuszy testowych i kluczy.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów, Czytelnik jest zobowiązany do ich odkupienia bądź pokrycia kosztów ich odtworzenia.