katalog testow

Witamy w katalogu testów psychologicznych

Prezentujemy Państwu katalog testów psychologicznych dostępnych w Pracowni Testów Psychologicznych. Pracownia mieści się w Bibliotece WSFIZ w sali 300. Katalog umożliwia Państwu przeglądanie posiadanych przez nas testów oraz poznanie ich statusu.

Jako elementów wyszukiwania można użyć:
 • pełnej nazwy testu (np. Test Apercepcji Tematycznej); wielkość liter nieistotna, można wyszukiwać po dowolnym słowie z tytułu (np. 'percepcji' lub jego części 'temat')
 • skrótu nazwy testu (np. TAT); wielkość liter nieistotna
 • nazwiska autora testu (np. Murray); wielkość liter nieistotna, po części nazwiska lub całości
 • nazwiska autora opracowania (np. Brzozowski); wielkość liter nieistotna
 • słów kluczowych należy wybrać jedno lub kilka z listy widocznej obok pola wyboru (wybrane słowa będą domyślnie połączone funktorem "i")

Po wpisaniu/wybraniu elementów wyszukiwania należy wcisnąć przycisk "Szukaj", lista rezultatów wyświetli się poniżej.

Klikając na wybrany test widzimy jego strukturę, czyli jego elementy składowe. Każdy z testów może składać się z kilku elementów:
 • Podręcznika
 • Klucza
 • Arkusza odpowiedzi
 • Zeszytu wyboru odpowiedzi
 • Materiałów pomocniczych
 • Dysków instalacyjnych wersji komputerowej
 • Dysków instalacyjnych do obliczania wyników/li>
 • Podręcznika użytkownika programu komputerowego
Cyfry poprzedzające poszczególne elementy oznaczają ilość posiadanych elementów, np.:
 • (3) Podręczniki »
  Oznacza trzy różne podręczniki do danego testu
 • (0) Materiały pomocnicze »
  Brak elementów tego rodzaju
Klikając na poszczególne elementy widzimy ich rodzaje. Tu też możemy sprawdzić ilość dostępnych egzemplarzy oraz sposób ich udostępniania (klikając pole "Pokaż" przy sygnaturze). Poszczególne elementy różnią się sposobem prezentacji:
 • "Nie udostępnia się"
 • "Pracownia Testów" - Udostępniane tylko na miejscu w Pracowni Testów Psychologicznych